Dự án

Trang trại vịt giống Bình An Phát.

Ngày đăng: 23/08/2023 07:45 AM

Dự án: Xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước sinh hoạt và nước thải chăn nuôi. Công suất: 150m3/ng.đêm. Địa điểm: Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai.

Dự Án S2

Ngày đăng: 26/08/2022 09:24 AM

Dự án: Xây dựng - lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo. Công suất: 1200m3/ng.đêm. Địa điểm: Tỉnh Nghệ An.

Dự Án Đồi Xanh

Ngày đăng: 26/08/2022 09:24 AM

Dự án: Lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo Công suất: 200 m3/ng.đêm. Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam.

Dự Án Proconco

Ngày đăng: 27/08/2022 08:40 AM

Dự án: Lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước. Công suất: m3/ng.đêm. Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai.

Dự Án Liêm Vĩnh Sương

Ngày đăng: 27/08/2022 08:50 AM

Dự Án Phạm Nhật Đông

Ngày đăng: 26/08/2022 09:25 AM

Dự Án Giết Mổ 200m3

Ngày đăng: 27/08/2022 08:45 AM

Dự Án ChangShin

Ngày đăng: 26/08/2022 09:26 AM

Zalo
Hotline